Shared Reading

Verbind, Realiseer, Verander

Shared Reading

Wij brengen prachtige literatuur en mensen samen.

Door middel van het innovatieve Shared Reading model brengen wij mensen samen om naar gedichten te luisteren en verhalen voor te lezen. Gedachten en ervaringen worden gedeeld; persoonlijke en sociale verbindingen worden gemaakt.

Er is voor niemand druk om te lezen of zelfs te spreken, omdat simpelweg luisteren naar de literatuur en de andere leden van de groep een krachtige stimulans kan zijn.
De begeleider/facilitator streeft naar een sfeer van levendige samenwerking, die het best wordt gevoeld in het beleven van  de literatuur.


Wie zijn wij?

Nicole Schuijer en Branko Driessen In 2015 maakten wij voor het eerst kennis met The Reader in Liverpool. We hebben daar een Shared Reading groep bijgewoond en raakten geïnspireerd door de manier waarop The Reader in Groot-Brittannië werkt.

Begin 2017 hebben wij aan de Universiteit van Liverpool in London met succes The Reader's cursus Read to Lead gevolgd en zijn nu beide officieel Shared Reading Facilitator.
Vanaf 2017 geven wij deze wijze van Shared Reading en filosofie ook in Nederland vorm.

Voor wie?

Shared Reading kan verschillende doelgroepen en organisaties dienen zoals:
   Bibliotheken en gemeenschappen
 Onderwijs en Jongeren

   Gezondheidsorganisaties
  Ouderen en dementerenden
  Arbeidswelzijn
  Penitentiaire inrichtingen

Achtergrond

Shared Reading is ontwikkeld in Engeland door The Reader. The Reader is de toonaangevende expert op het gebied van Shared Reading. Het is wetenschappelijk bewezen dat Shared Reading bijdraagt aan de verbetering van het welzijn, vermindering van sociaal isolement  en verbetering van gemeenschapszin.
"Je hebt het nodig, je weet alleen nog niet dat je het nodig hebt."
De kracht van Shared Reading zorgt ervoor dat we mensen kunnen helpen om keuzes te maken over hoe zij zichzelf zien en zich verhouden tot anderen.

Belt u ons voor meer informatie en mogelijkheden of klik hieronder om het contactformuier in te vullen.

Nicole Schuijer           Branko Driessen
 +31 6 19627950         +31 6 12970504

  info@sharedreading.nl