Shared Reading groepen verbeteren het gevoel van zelfvertrouwen, welzijn en eigenwaarde. We bouwen mee aan sociale netwerken en geven mensen een gevoel van verbondenheid. 

Hieronder leest u wat Shared Reading voor de verschillende doelgroepen kan betekenen.

 Bibliotheken en gemeenschappen

Waarom
Stimuleer mensen om van lezen te genieten en te ontdekken hoe het hun welzijn ten goede kan komen. Met Shared Reading bieden we een plezierige, gastvrije en zinvolle activiteit binnen de gemeenschap. Het inspireert vaak mensen om daarnaast dan ook  deel te gaan nemen aan andere lokale activiteiten waardoor een sterke solidaire gemeenschap ontstaat.
Hoe doen we dit?
Door mensen met verschillende achtergronden op een laagdrempelige manie
r samen te brengen halen we mensen uit hun isolement. We laten mensen op een andere manier met literatuur en gedichten kennismaken. Door van elkaar te leren ontwikkelen we nieuwe vaardigheden hetgeen de inzetbaarheid vergroot .

Resultaten  (cijfers The Reader)
Sinds de deelname aan Shared Reading:

maakt 69% regelmatiger gebruik van de bibliotheek;
voelt 76%  zich positiever over het leven;
geniet 81% van de mogelijkheid om in contact te komen met mensen van verschillende culturele achtergronden;
deelt 84% meer over literatuur met vrienden en familieleden   (inclusief kinderen en kleinkinderen);
haalt 92% meer plezier uit boeken en gedichten. Onderwijs en Jongeren

Waarom
Laat kinderen en jongeren het plezier in lezen ervaren. Wij richten ons dan ook volledig op het lezen voor het plezier. Het verbeteren van de taalontwikkeling in de vroege jaren van een kind is de sleutel om ervoor te zorgen dat kinderen betere kansen op school, met inbegrip van het hoger onderwijs, en succes in het latere leven hebben met goede economische vooruitzichten.

Hoe doen we dit?
Met ervaring, geduld en enthousiasme  zullen we de juiste boeken vinden om verbinding te maken met jongeren in het basis en voortgezet onderwijs en in instellingen. Door het delen van verhalen op een informele en boeiende manier verbetert de leesvaardigheid, het vertrouwen om te lezen en het gevoel van eigenwaarde. We moedigen  de toekomstige generaties aan om een levenslange liefde voor het lezen te ontwikkelen.

Ook bieden wij de mogelijkheid voor een Shared Reading sessie met ouders. Deze activiteit is gericht op het opbouwen van vertrouwen in het delen van verhalen.


 Gezondheidsorganisaties

Waarom
Wij willen dat mensen die zich buitengesloten voelen nader tot elkaar komen door in gesprek te gaan over hetgeen zij in een Shared Reading groep ervaren. Een op de vier volwassen zal binnen een jaar te maken krijgen met een geestelijk gezondheidsprobleem. Door zich bezig te houden met literatuur bouwen deelnemers aan hun zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde.

Hoe doen we dit?
Door na te denken over teksten stellen we de deelnemers in staat om op een veilige manier te kijken naar psychische problemen. Met zelfreflectie en zelfbewustzijn krijgen de deelnemers meer inzicht in zichzelf. Via Shared Reading groepen bouwen we aan sociale netwerken die op deze wijze ondersteuning kunnen verlenen.

Resultaten (cijfers The Reader)
Culturele verandering in instellingen na introductie Shared Reading:

bij 74% van de deelnemers is hun stemming verbeterd:
81% is beter in staat om te ontspannen;
72% is in staat om op een andere manier over zaken na te denken;
70% vindt dat hun groep hen heeft geholpen om mensen beter te begrijpen.

 Ouderen en dementerenden

Waarom
Voor oudere mensen en mensen met dementie geven Shared Reading groepen verbetering van de kwaliteit van leven door cognitieve stimulatie, sociale interactie en een wekelijkse  zinvolle betrokkenheid.
Hoe doen we dit?
Wij zorgen ervoor dat Shared Reading toegankelijk is voor iedereen, ongeacht leeftijd of gezondheid. Wij gebruiken Shared Reading onder andere als een niet-medische interventie voor mensen met de diagnose dementie. Door regelmatig te lezen verbetert de stemming,het concentratievermogen en werken we aan een verbeterde herinnering van de deelnemers.
Resultaten  (cijfers The Reader)
Evaluatie van Shared Reading groepen toont:

86% heeft een verbeterde stemming;
87% vertoont een verbeterde concentratie;
73% ondervindt een verhoogde sociale interactie;
86% heeft meer rust, minder gejaagdheid of geprikkeldheid.

 Arbeidswelzijn

Waarom
U stimuleert uw medewerkers om gezonder te leven en investeert hierin. Dit bevordert het welzijn van de werknemers en hun prestaties. Ziekteverzuim als gevolg van stress, depressie en angst kosten uw organisatie veel geld. Door Shared Reading kunt u deze kosten omlaag brengen.

Hoe doen we dit?
Wij brengen mensen samen in kleine groepen om een verhaal of gedicht voor te lezen. Wij, als getraind Facilitators, begeleiden de groepen en de hieruit voortkomende discussies. Shared Reading verbindt medewerkers aan elkaar middels literatuur. Door de open en ontspannen manier waarop gesprekken gevoerd worden ervaren de medewerkers echte persoonlijke en professionele voordelen.
Resultaten (vanuit The Reader)
Werknemers die deelnemen aan Shared Reading ervaren:
verbetering van hun welzijn;
afnemende spanning;
meer vertrouwen en voldoening in het werk;
diepere verbindingen tussen collega's;
meer verbinding met de organisatie.

 Penitentiaire inrichtingen

Waarom
De kans dat daders en ex-gedetineerden in herhaling vallen is aanwezig. Wij willen de kans op recidive terugdringen door de houding, het denken en het gedrag van (ex-)gedetineerden te veranderen. Shared Reading groepen kunnen op lange termijn bijdragen aan duurzame verandering in penitentiaire inrichtingen, herintegratie van veroordeelden en daderpreventie.
Hoe doen we dit?
We gaan de uitdaging aan om "de dader om te vormen tot burger". Wij bieden structuur en een zinvolle activiteit in een veilige en comfortabele omgeving. Door deelnemers sociale betrokkenheid te laten ervaren zullen zij zich meer betrokken voelen bij de maatschappij. Zelfreflectie en interactie verbetert de gezondheid en het welzijn van de deelnemers. Het lezen van een breed scala aan literatuur verhoogt het persoonlijk vertrouwen.
Resultaten (cijfers The Reader) 
Evaluatie van de Shared Reading groepen toont:
61% voelt zich meer positief over het leven
67% heeft meer begrip naar elkaar
69% voelt zich zekerder over re-ïntegratie in de gemeenschap
89% durft zich met een gerust hart uit te drukken in een groep
.

Belt u ons voor meer informatie en mogelijkheden of klik hieronder om het contactformuier in te vullen.

Nicole Schuijer           Branko Driessen
  +31 6 19627950      +31 6 12970504

   info@sharedreading.nl